A- A A+

ЗАВРЪЩАНЕ ОТ АДА

Редакция: Анна Швед

коректор: Йорданка Илиева-Цъган

проект на корицата: Радослав Й. Потрац

графично оформление и предпечатна подготовка: Анна Швед

 илюстрация в началото на раздела "Личните кръгове на ада": Пламен и Кънчо,

ДПБ "Д-р Г. Кисьов" - гр. Раднево

РЕГИОНАЛНА ПРОГРАМА
“АЛКОХОЛ И НАРКОТИЦИ”
НА ФОНДАЦИЯ “СТЕФАН БАТОРИ” 

Издателят разрешава препечатването на откъси или отделни глави от книгата с молба за поместване на следната забележка:

“Препечатано от книгата "ЗАВРЪЩАНЕ ОТ АДА", издадена в рамките на Регионалната програма “Alcohol & Drug” на Фондация Стефан Батори.”


Obraz3

     Анна Швед - Учител, социотерапевт, треньор, театрален инструктор и създател на авторски профилактичен театър; терепевт по зависимости и по фокусирана към решенията терапия; директор на Младежки културен център във Варшава; автор и реализатор на профилактични програми; треньор и коуч по възпитателни умения; автор на публикации в областта на възпитанието и профилактиката; реализатор на програма „Училище за родители и възпитатели".

Заглавие
Оправданата надежда – Анна Швед
Мястото на АА в лечебните програми за зависими – д-р Иван Добринов, ДПБ „Д-р Г. Кисьов” – гр. Раднево
Алкохоликът е болен човек. Разговор с доктор на медицинските науки Бохдан Т. Воронович
Личността на алкохолика. Неговото семейство. Разговор с д-р Ева Войдило-Ошатинска, психолог
Колкото повече даваш, толкова повече получаваш. Разговор с Бохдан Д.
Историята на М.
Историята на Рени
Историята на Александър
Историята на Павел
Историята на Еми
Историята на Владо
Историята на X.
Историята на Владимир
Историята на Тошко
Историята на Блага
Историята на Дияна
Историята на Митко
Историята на Я.
Историята на Аня
Историята на Мариана
Историята на Милена
Историята на Ф.
ГРУПИ НА АА В БЪЛГАРИЯ
ГРУПИ НА АЛ-АНОН В БЪЛГАРИЯ