A- A A+
Pin It

 

Ева Войдилло: Да простиш

ПРОМЯНАТА НА „АЗ"-А

 

     Човек, който е простил непростимата обида, преминава през основна вътрешна промяна, no-скоро през редица промени. Той е принуден да се примири с факта, че дотогавашните му убеждения са го подвели. Примирява се с това, тяхното място да заемат нови, най-вероятно други убеж­дения.

     Серията от промени води до появата на нови възгледи за себе си и за света. По парадоксален начин непростимите обиди ни дават шанс за дълбо­ка вътрешна промяна. Преживяването на обидата ни принуждава - въпреки нас самите - да си променим мечтите, желанията и очакванията. Без оскърблението би могло и никога да не се променим. Без опрощаването нямаше да има развитие.

     Голямо изкуство е да умееш да използваш този шанс. Това е шанс за промяна, за развитие и съзряване. Не е необходимо оскърбените да подлагат на съмнение своите познания за света дори ако са погрешни и нере­алистични. Тези, които прощават, са длъжни да го направят. Именно те, в резултат на процеса на опрощаването, намират нови отговори, които правят от тях променени хора. Дори ако в резултат на опрощаването бъде не така, както е било. И затова, може би, по-добре от преди. По-малко наивно, по-малко безсмислено, може би по-трудно, но по-добре.

     Точно така става, и то доста често, между хора, които са си причинили обиди. Те започват да се справят с алкохолизма най-напред на емоционално равнище. Това се случва, когато престанат да крият, че някой техен близък пие прекалено; когато повярват, че си имат работа с тежка болест; когато разберат, че не носят вина за нечие пиене. Това изобщо не засяга само семействата, в които алкохоликът престава да боледува и започва да си възвръща здравето. Това е така независимо какво става с алкохолика, но единствено тогава, когато близките съумяват да простят и да се освободят от ролите на вечно онеправдани жертви. Да не забравяме, че палачът не съществува, ако няма жертва.

Pin It

АркА, брой 4, февруари 2004 г.

АркА

брой 4, февруари 2004 г.

Редакция и превод: Анна Швед

Коректор: Йорданка Илиева

Снимки: Анна Швед

Използвани са и снимки на детски профилактичен театър

„LUSTERKO" ("Огледалце") от Младежки културен Дом "Охота", Варшава.

Графично оформление и предпечатна подготовка: Анна Швед

БЮЛЕТИН НА РЕГИОНАЛНАТА ПРОГРАМА
“АЛКОХОЛ И НАРКОТИЦИ”
НА ФОНДАЦИЯ “СТЕФАН БАТОРИ”

Издателят разрешава препечатването на нашите статии с молба за поместване на следната забележка:

“Препечатано от списание “АРКА”, издавано в рамките на Регионалната програма “Alcohol & Drug” на Фондация Стефан Батори.”