A- A A+
Pin It

 

     Драга Редакция!

     Пиша ви след сбирката на Веслец тази вечер на нашия национален празник - трети март. Както винаги, сбирките действат оздравително. Всеки помага според възможностите си, най-напред на себе си, а после също и на другите. И така се стараем да сме все по-добре.

     Благодаря ви за чудесната първа "Арка", която направихте на български. Това има голямо значение за движението у нас - да се разпространява тя, както между членовете на АА, така и в обществеността, и в помощ на медицината за работа с различни зависимости.

     С поздрави,

Н.Д.

 

Pin It

АркА, брой 2, юни 2002 г.

АркА

брой 2, юни 2002 г.

Редакция и превод: Анна Швед

Коректор: Йорданка Илиева

Снимки: Анна Швед

 Използвани са графики на децата от Младежкия културен дом "Охота", Варшава, ул. Бялобжеска 19

 Графично оформление и предпечатна подготовка: Анна Швед

БЮЛЕТИН НА РЕГИОНАЛНАТА ПРОГРАМА
“АЛКОХОЛ И НАРКОТИЦИ”
НА ФОНДАЦИЯ “СТЕФАН БАТОРИ”

Издателят разрешава препечатването на нашите статии с молба за поместване на следната забележка:

“Препечатано от списание “АРКА”, издавано в рамките на Регионалната програма “Alcohol & Drug” на Фондация Стефан Батори.”