A- A A+

Obraz27     Съществуват места в някои страни, където са успели да създадат такива условия на улиците и в училищата, че без полицейски кучета и скрити камери в тоалетните значително е намаляла статистиката на пиянството, пушенето на цигари и употребата на наркотици сред младите граждани. В същото време същите проблеми са намалели и сред възрастните. Защото, нека повторим, ефикасната профилактика се насочва не само към децата, но преди всичко към родителите и учителите. Тя се реализира не веднъж на сто години в рамките на шумни кампании, а ежедневно и систематично. С реализаторите на модерната, положителна и не-наказателна профилактика си сътрудничат местни църкви, учебни заведения, местни власти, предприятия, медии. Тоест всички „възрастни" институции в дадена среда.

     Такива градове са например Сундсвал в Швеция и Минеаполис в щата Минесота в САЩ. От няколко години, в които там са се съсредоточавали върху работа с възрастните, проблемите сред младежите значително са намалели. Не са изчезнали, но са намалели, придобивайки относително лесни за овладяване размери. Децата по-кратко се лутат, родителите по-бързо реагират на обезпокоителни сигнали, а училището е привлекателно, безопасно и добронамерено място. Учителите и родителите заедно търсят средства за организиране на извънкласови занятия, в които могат да участват както възрастните, така и децата. За тези, които имат нужда от възпитателна или психологична помощ, са създадени широко достъпни училищни и междуучилищни консултационни пунктове, клиники и специалистични центрове, предлагащи подкрепа и съвети, а когато трябва и терапия. Младежи лидери, главно абсолвенти на образователно-терапевтични програми, се срещат редовно със свои връстници по училищата и разговарят с тях приятелски за техните проблеми, подсказвайки им кой, къде и как може най-ефикасно да им помогне за тяхното решаване.

     Звучи като приказка? Не, това е просто реализация на модерната идея за положителна профилактика, която действа в полза на изграждането на добри образци за децата, на развитието на техните интереси и промоцията на полезни страсти. Положителната профилактика предполага, че първо възрастните, а след това децата, получават знания за опасностите и информация за центровете, предлагащи реална помощ. Целта на така разбираната профилактика не е да се постигне недостижимият идеал на въздържателското общество, а да се осигурят условия за интересен живот и колкото се може по-ранното разпознаване на опасностите, както и ефикасното и добронамерено тяхно предотвратяване във всеки индивидуален случай. Спрели са да се борят, а са започнали да намаляват вредите на всеки етап от задълбочаването на проблема.

Obraz28     И ние можем да тръгнем в подобна посока. Особено като се има предвид колко заплашително много са се покачили през последните години статистическите показатели. Можем да спрем със скъпите централизирани кампании, със скучните лекции за „променящите съзнанието химически вещества" и въздържателските събори, за които харчим милиони злоти за цялата страна, а чувство за успех имат главно дейците и чиновниците. Нека не тапетираме Полша с образите на предозирал наркоман и надгробни кръстове. Децата няма да се изплашат. А родителите и без това са изпаднали вече в паника. Бихме могли по-скоро да ги накараме да осъзнаят, че всяка майка и всеки баща има задължението да възпитава децата си. Възпитанието от своя страна започва от собствения пример. Училището може да подпомага децата, но то трябва да е живо, интересно и безопасно, а освен това и отворено цял ден, чак до вечерта. Държавните, областни и общински пари, произхождащи от нашите данъци, не трябва да се прахосват за показни акции. Нека по-скоро градим с тях трайни блага, улесняващи организацията на извънкласови занятия. Нека предназначим част от тях за образование на родителите, за да могат по-лесно да установяват контакт със своите деца, за да бъдат за тях по-добри образци и да могат да градят доверие, без което децата не биха могли и искали да търсят в тях подкрепа.

Pin It

АркА, брой 14, 2016/2017 г.

arka014

АркА

брой 14, 2016/2017 г.

Редакция: Анна Швед

Превод от полски: Йорданка Илиева-Цъган, Анна Швед

Коректор: Йорданка Илиева-Цъган

Снимки, графично оформление и предпечатна подготовка: Анна Швед

Редакцията на "Арка" не отговаря за точността на данните, поместени в статиите, изпратени от България,

нито за представените в тях възгледи на авторите им.

Редакцията си запазва правото за редактиране и съкращаване на получените текстове.

БЮЛЕТИН НА РЕГИОНАЛНАТА ПРОГРАМА
“АЛКОХОЛ И НАРКОТИЦИ”
НА ФОНДАЦИЯ “СТЕФАН БАТОРИ”

Издателят разрешава препечатването на нашите статии с молба за поместване на следната забележка:

“Препечатано от списание “АРКА”, издавано в рамките на Регионалната програма “Alcohol & Drug” на Фондация Стефан Батори.”