A- A A+
Pin It

 

МНОГО НОВИ И ПОЛЕЗНИ НЕЩА

 

     Искам най-искрено да благодаря за прекрасните дни във Варшава. За мен всичко това, първо, беше неочаквано и, второ, изключително полезно.

     Откакто съм в АА, винаги съм си представял помощта и подкрепата за хора като мен, алкохолици, по този начин. За съжаление, при нас в България това трудно може да се случи, като причината, според мен, не е само в липсата на пари, но това е една доста дълга тема...

     Допреди почти три години не съм си и помислял, че ще присъствам на такъв семинар и с такива хора, не съм си представял, че за толкова кратко време ще науча много нови и полезни неща. Наистина се радвам и съм щастлив, че бях част от това. Извинявам се за моята неак-тивност по време на семинара, но преди да попадна в АА, за мен беше невъзможно трезвен да кажа и една дума пред повече от един човек, все още до някаква степен е така, но го преодолявам... надявам се. Въпреки това мога да ви уверя, че слушах внимателно и разбрах много и полезни неща.

     Имам огромното желание такъв семинар да се проведе в България и бих направил всичко, което мога и зависи от мен, за да се случи, но както казах това е една много дълга тема... обикновено без край.

     Още веднъж искрени благодарности на Ева, на Малгожата и на фондацията. Благодаря!

Емо

Pin It

АркА, брой 13, декември 2013 г.

АркА

брой 13, декември 2013 г.

Редакция: Анна Швед

Превод от полски: Йорданка Илиева-Цъган, Анна Швед

Коректор: Йорданка Илиева-Цъган

Снимки, графично оформление и предпечатна подготовка: Анна Швед

В броя са използвани работите на възпитаници на Младежки културен дом “Охота” във Варшава.

Редакцията на “Арка” не отговаря за точността на данните, поместени в статиите, изпратени от България, нито за представените в тях възгледи на авторите им.
Редакцията си запазва правото за редактиране и съкращаване на получените текстове.

БЮЛЕТИН НА РЕГИОНАЛНАТА ПРОГРАМА
“АЛКОХОЛ И НАРКОТИЦИ”
НА ФОНДАЦИЯ “СТЕФАН БАТОРИ”

Издателят разрешава препечатването на нашите статии с молба за поместване на следната забележка:

“Препечатано от списание “АРКА”, издавано в рамките на Регионалната програма “Alcohol & Drug” на Фондация Стефан Батори.”