A- A A+
Pin It

 

ХРОНИКА

 

СПОМЕНИ ОТ ЛЯТНАТА ШКОЛА

На 4-6 юни 2013 във Варшава се проведе поредната, 14-та вече Международна лятна школа на Фондацията "Стефан Батори", на тема "Зависимост, съзависимост, насилие". Такива ежегодни обучения представляват важна част от Регионалната програма „Alcohol&Drug". В тях участват хора, професионално и непрофесионално помагащи на зависимите и техните семейства от страните на Централна и Източна Европа и Азия: психолози, лекари, социални работници, консултанти, а също така трезвеещи зависими, действащи в движенията за взаимопомощ. От България в тазгодишната Школа взеха участие петима души. Долу поместваме изказванията на двама от тях, които до някаква степен отразяват характера и атмосферата на семинара.

Pin It

АркА, брой 13, декември 2013 г.

АркА

брой 13, декември 2013 г.

Редакция: Анна Швед

Превод от полски: Йорданка Илиева-Цъган, Анна Швед

Коректор: Йорданка Илиева-Цъган

Снимки, графично оформление и предпечатна подготовка: Анна Швед

В броя са използвани работите на възпитаници на Младежки културен дом “Охота” във Варшава.

Редакцията на “Арка” не отговаря за точността на данните, поместени в статиите, изпратени от България, нито за представените в тях възгледи на авторите им.
Редакцията си запазва правото за редактиране и съкращаване на получените текстове.

БЮЛЕТИН НА РЕГИОНАЛНАТА ПРОГРАМА
“АЛКОХОЛ И НАРКОТИЦИ”
НА ФОНДАЦИЯ “СТЕФАН БАТОРИ”

Издателят разрешава препечатването на нашите статии с молба за поместване на следната забележка:

“Препечатано от списание “АРКА”, издавано в рамките на Регионалната програма “Alcohol & Drug” на Фондация Стефан Батори.”