A- A A+
Pin It

 

Какво беше за мен участието

в Лятната школа по зависимости?

 

     Тръгнах за Лятната школа по зависимости изпълнена с много очаквания и висока мотивация. За моя радост високите ми очаквания наистина бяха удовлетворени. За тези няколко дни имах възможност да получа много нови знания, които бяха поднесени по подходящ начин. Изключително полезни и ценни за мен са и всички материали, които получихме. По време на Лятната школа се запознах с много нови и много различни хора. Това затвърди в мен убеждението, че всеки е много ценен сам по себе си и че всъщност е много важно човек да притежава качеството да бъде толерантен и приемащ различието. Считам, че това е много определящо за качеството на собствения ни живот, както и е от съществено значение за работата ни с нашите клиенти.

     Изключително съм щастлива, че имах възможността да участвам в Лятната школа по зависимости. Това ми донесе много положителни емоции, много нови запознанства, много идеи за бъдещата ми работа, както и много нови открития за мен самата като човек.

 

Динка Колева

Pin It

АркА, брой 11, декември 2011 г.

АркА

брой 11, декември 2011 г.

Редакция и превод: Анна Швед

Коректор: Йорданка Илиева-Цъган

Графично оформление и предпечатна подготовка: Анна Швед

БЮЛЕТИН НА РЕГИОНАЛНАТА ПРОГРАМА
“АЛКОХОЛ И НАРКОТИЦИ”
НА ФОНДАЦИЯ “СТЕФАН БАТОРИ”

Издателят разрешава препечатването на нашите статии с молба за поместване на следната забележка:

“Препечатано от списание “АРКА”, издавано в рамките на Регионалната програма “Alcohol & Drug” на Фондация Стефан Батори.”