A- A A+
Pin It

 

***

Земята поема въздух с екот,

Вдишва и издишва.

След прилива ще дойде отлив.

Падението приключва с излитане.

Денят отстъпва място на нощта,

но тя ще се разтвори в лъчите на утрото.

Ятата отлитат надалеч,

за да се върнат пак напролет.

И нищо не отива напразно

и не се взема отникъде.

Губиш и отново намираш.

Правиш кръг – и всичко се връща в началото.

Сергей – удо, Украйна

Превод А. Иванова

Pin It

АркА, брой 11, декември 2011 г.

АркА

брой 11, декември 2011 г.

Редакция и превод: Анна Швед

Коректор: Йорданка Илиева-Цъган

Графично оформление и предпечатна подготовка: Анна Швед

БЮЛЕТИН НА РЕГИОНАЛНАТА ПРОГРАМА
“АЛКОХОЛ И НАРКОТИЦИ”
НА ФОНДАЦИЯ “СТЕФАН БАТОРИ”

Издателят разрешава препечатването на нашите статии с молба за поместване на следната забележка:

“Препечатано от списание “АРКА”, издавано в рамките на Регионалната програма “Alcohol & Drug” на Фондация Стефан Батори.”