A- A A+
Pin It

  

 

 

Драги Читатели!

   

 

 

 

      Животът ни може да бъде неимоверно сложен и труден... ако го гледаме през черни очила или в криво огледало. Ако на някой именно такъв му се вижда неговият живот, струва си да си спомни един от многото мъдри лозунги на Анонимните Алкохолици: Keep it simple, stupid – Не усложнявай, глупако.

     Този надпис го виждам ежедневно, окачен с магнит на хладилника ми. И често именно тази мисъл възпира моето моментно черногледство и сеотвръщам от хладилника вече в по-добро настроение.

     Това ми помага да не забравя, че самата аз решавам дали нещата около мен ще бъдат безнадеждни или възможни за решаване. По принцип, колкото по-малко усложняваме оценката си на някакъв проблем, толкова по-прости решения на този проблем ни идват наум. Нали винаги можем да се питаме дали чашата е наполовина пълна или наполовина празна. Ясно е, че по-добре да е пълна (дори и само наполовина...)

     На прага на Новата Година обикновено ни се иска да си “сверим часовника” – да сверим убежденията си, да се освободим от някои навици, да започнем нещо ново. Пристъпвайки към всяка една промяна, е добре да имаме някои практически указания. Ето ви няколко идеи, които със сигурност помагат да опростим нашите дела. Макар че те не представляват начини за решаване на някакви конкретни проблеми, ще доведат всеки до по-добро самочувствие и душевно здраве – а те на свой ред ще гарантират по-ефикасно справяне с всяка една трудност. Предлагам всеки да си избере поне три (а може и всички) от тези указания, които веднъж прочетох в един умен сайт (и мъничко по своему ги преработих):

 

ПО-МАЛКО телевизия, ПОВЕЧЕ четене на книги

ПО-МАЛКО покупки, ПОВЕЧЕ движение на свеж въздух

ПО-МАЛКО ненужни предмети, ПОВЕЧЕ пространство вкъщи

ПО-МАЛКО обиди, ПОВЕЧЕ разговори

ПО-МАЛКО работа, ПОВЕЧЕ забавление

ПО-МАЛКО оплаквания, ПОВЕЧЕ усмивки

ПО-МАЛКО злоба, ПОВЕЧЕ благодарност

 

НА ВСИЧКИ ЧИТАТЕЛИ

С НАЙ-ДОБРИ НОВОГОДИШНИ ПОЖЕЛАНИЯ,

 

Ева Войдилло-Ошатинска

директор на Регионалната програма “Alcohol&Drug”

на Фондация “Стефан Батори”

Pin It

АркА, брой 11, декември 2011 г.

АркА

брой 11, декември 2011 г.

Редакция и превод: Анна Швед

Коректор: Йорданка Илиева-Цъган

Графично оформление и предпечатна подготовка: Анна Швед

БЮЛЕТИН НА РЕГИОНАЛНАТА ПРОГРАМА
“АЛКОХОЛ И НАРКОТИЦИ”
НА ФОНДАЦИЯ “СТЕФАН БАТОРИ”

Издателят разрешава препечатването на нашите статии с молба за поместване на следната забележка:

“Препечатано от списание “АРКА”, издавано в рамките на Регионалната програма “Alcohol & Drug” на Фондация Стефан Батори.”