A- A A+
Pin It

AH - българска: 

ОТКРИВАНЕ НА УСТОЙЧИВИ ЖИТЕЙСКИ ЦЕННОСТИ

     Казвам се Ивайло и съм зависим от наркотици. От две години не упо­требявам хероин, благодарение на програмата на Дванадесетте Стъпки. Благодарение на приятелите от общността на Анонимни Алкохолици в Со­фия, успях да прекратя взимането на наркотици и да открия нов път в жи­вота си. Пътят, който ми донесе възстановяване и развитие в различни аспе­кти: откриване на устойчиви житейски ценности, вяра във Висшата Сила, нови приятели, възможност за подпомагане на други зависими.

     Група на Анонимни Наркомани съществува в София от октомври 2000 год. Вярвам, че тя ще се разрасне и ще помага на повече хора, които търсят разрешение на проблема си.

С благодарност,

Ивайло, 21.

 

Pin It

АркА, брой 1, декември 2001 г.

АркА

брой 1, декември 2001 г.

Редакция и превод: Анна Швед

Коректор: Йорданка Илиева

Снимки: Анна Швед

Графично оформление и предпечатна подготовка: Анна Швед

БЮЛЕТИН НА РЕГИОНАЛНАТА ПРОГРАМА
“АЛКОХОЛ И НАРКОТИЦИ”
НА ФОНДАЦИЯ “СТЕФАН БАТОРИ”

Издателят разрешава препечатването на нашите статии с молба за поместване на следната забележка:

“Препечатано от списание “АРКА”, издавано в рамките на Регионалната програма “Alcohol & Drug” на Фондация Стефан Батори.”