A- A A+
Pin It

ХАРТА НА ПРАВАТА

НА ВСЯКА ЧОВЕШКА ЕДИНИЦА

Всеки има право:

   1) да мисли — понякога — само за себе си

   2) да моли за психическа опора, когато се нуждае от това

   3) да е критичен и да изразява своя протест

   4) да има собствено мнение и убеждения

   5) да прави грешки в търсенето на истината

   6) да се обръща към някой за помощ в решаването на проблемите си

   7) да казва "не, благодаря" и "извинете, но не..."

   8) да не слуша чужди съвети и да върви по своя път

   9) на самота, дори ако другите се нуждаят от компанията му

   10) на собствени чувства, дори ако за другите те са безсмислени

   11) да променя мнението си и начина си на поведение

   12) да води преговори за промяна, ако не е доволен от реалността

Никога не си длъжен:

   13) да бъдеш 100% съвършен

   14) да вървиш заедно с тълпата

   15) да цениш деструктивни хора

   16) да молиш за нещо недоброжелателни хора

   17) да се извиняваш, че си себе си

   18) да показваш всичките си възможности

   19) да се чувстваш виновен заради желанията си

   20) да участваш в неприятни ситуации

   21) да се отказваш заради другите от идентичността си

   22) да поддържаш неблагоприятни връзки

   23) да правиш повече, отколкото ти позволяват възможностите ти

   24) да правиш нещо, за което наистина нямаш желание     ,,

   25) да се пригаждаш към неразбираеми изисквания

   26) да даваш нещо, което не искаш да дадеш

   27) да обвиняваш себе си за лошо поведение на другите

   28) да забравяш за себе си, защото другите го искат 

     Настоящият каталог на правата на индивида е разработен от аме­риканската организация PASA, занимаваща се с дейността за опазване на човешките права.

 („Arka", 1997, № 19, с. 26) 

Pin It

АркА, брой 1, декември 2001 г.

АркА

брой 1, декември 2001 г.

Редакция и превод: Анна Швед

Коректор: Йорданка Илиева

Снимки: Анна Швед

Графично оформление и предпечатна подготовка: Анна Швед

БЮЛЕТИН НА РЕГИОНАЛНАТА ПРОГРАМА
“АЛКОХОЛ И НАРКОТИЦИ”
НА ФОНДАЦИЯ “СТЕФАН БАТОРИ”

Издателят разрешава препечатването на нашите статии с молба за поместване на следната забележка:

“Препечатано от списание “АРКА”, издавано в рамките на Регионалната програма “Alcohol & Drug” на Фондация Стефан Батори.”