A- A A+
Pin It

 ПРЕД   ПРАГА  НА "ПЪРВА СТЪПКА"

      "Казвам се К. и съм алко­холичка" - така започваме изказ­ванията си на сбирките в АА. Можах да го произнеса, едва след като бях признала насаме: ти по­беди. "На света няма нищо, което да е толкова лошо, че алкохолът да не може да го направи още по-лошо" - казва Лорънс Блок. За онзи, който не е имал истинска среща с алкохола, това звучи единствено като остроумие на езика. Колкото и да съчувстваме на "чуждия" проблем, можем да го разберем само донякъде. Жа­лост, яд, презрение, безразличие -какво още предизвиква гледката на клатушкащия се, мърморещ нещо на себе си и на собствените си демони човек с бутилка в ръка, към какво разбиране той може да призове този, който изпива чаша вино на вечеря и на поканата за следваща чаша отговаря: "благо­даря, достатъчно".

Мога да се справя!

Вариант I:

     Аз съм алкохоличка. Имах среща с дявола на алкохола. Поканата за тази среща е лична. И срещата е лична. Само двамата сме, той и аз. Сами сме, винаги сме сами. Нищо, че съм в ком­пания, нищо, че и други пият -всеки сам със себе си. Той е много убедителен и много логичен. Склонява ме. Хиляди пъти съм проумявала коварната му логика и хиляди пъти ме е убеждавал. "Ти можеш да изпиеш една чашкаи да спреш, нали?" "Мога, раз­бира се, да не би да съм зави­сима!" "Е, щом не си, щом си свободен човек, щом си човек с воля, какво пречи?" "Така изли­за." Сценарият, който следва, ми е до болка познат. Последните епизоди от него се развиват в без-паметност. Мога да се справя!

     Вариант II:

     Решавам да не отида. Отказ­вам срещата с него. Държа съзна­нието си будно. Наблюдавам се. Напрягам нерви и мускули. Мога да се справя. Вървя по улицата. Притежавам един-единствен ум, моя човешки ум, с който трябва да се справя. Уверено крача към къщи. Краката ми сами правят завой по посока на срещата - на толкова много места тя може да се осъществи. Постепенно умът ми поддава, моят собствен, един­ствен човешки ум, с който трябва да се справя, се обвива в пелена, губи вяра в себе си. Чувам в ушите си "дяволската" логика. Не й вяр­вам, вече не й вярвам. Но остри­ето на ума ми е притъпено, не е в състояние да й противопос­тави аргументи. Та какъв ли аргу­мент мога да измисля, който да не му е известен? "От алкохола се умира, напуснаха ме приятелите ми, загубих работата си, люби­мият ми човек си тръгна..." Чувал е всичко това, колко пъти го е чу­вал. Но той не иска да се напиеш, той иска само да те утеши с една чашка, не повече, "защото, нали, ти можеш да се справиш". Само една чашка. Умът ми не го побира. Един­ственият ми човешки ум...

Не мога да се справя сама. Нуждая се от помощ.

Сега в групата работим по Първа стъпка.

     С изненада установявам колко е трудно, любопитно, радостно да прохо­диш отново. Да направиш една стъпка, първата. Няма никаква тайна -просто поисках. И се доверих. Като детето, което неуверено плете крачета, но, залитайки, знае, че има една ръка, готова да го подкрепи.

 

К. Петрова 

Pin It

АркА, брой 1, декември 2001 г.

АркА

брой 1, декември 2001 г.

Редакция и превод: Анна Швед

Коректор: Йорданка Илиева

Снимки: Анна Швед

Графично оформление и предпечатна подготовка: Анна Швед

БЮЛЕТИН НА РЕГИОНАЛНАТА ПРОГРАМА
“АЛКОХОЛ И НАРКОТИЦИ”
НА ФОНДАЦИЯ “СТЕФАН БАТОРИ”

Издателят разрешава препечатването на нашите статии с молба за поместване на следната забележка:

“Препечатано от списание “АРКА”, издавано в рамките на Регионалната програма “Alcohol & Drug” на Фондация Стефан Батори.”